Zwroty

Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.ironpet.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu (dostępne do pobrania poniżej) powinno zostać wysłane na adres e-mail:

a.ciesielska@ironpet.pl

lub na adres firmy :

Iron Group Agnieszka Ciesielska

ul. Legionów Polskich 81

41-300 Dąbrowa Górnicza

Zwracane towary nie mogą nosić śladów użytkowania, muszą posiadać oryginalne metki oraz opakowania.

Termin: Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

Zwrot świadczeń: Zwrot świadczeń nastąpi w terminie do 14 dni roboczych, po otrzymaniu przez firmę towaru, na podany przez Klienta numer rachunku bankowego.

Zwrotu towaru należy dokonać na następujący adres:

Iron Group Agnieszka Ciesielska

ul. Legionów Polskich 81

41-300 Dąbrowa Górnicza

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru pokrywa Klient.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
    w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

 

Odstąpienie od umowy- wzór